CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW)

Dong Nai Water Joint Stock Company

18,800

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa18,000

Cao nhất19,000

Thấp nhất18,000

KLGD1,300

Vốn hóa1,880

Dư mua17,200

Dư bán4,000

Cao 52T 19,800

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T2,123

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,371

P/E13.69

F P/E14.01

BVPS15,337

P/B1.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNW: DNN NTW SZC SIP TDM
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Đồng Nai