CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (UPCoM: DNR)

Quang Nam - Da Nang Rail way Joint Stock Company

10,500

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa16.56

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,800

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T198

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,743

P/E6.02

F P/E4.31

BVPS12,633

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.