CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL)

Dang Nang Port Logistics JSC

19,900

(%)
09/04/2021 15:04

Mở cửa19,900

Cao nhất19,900

Thấp nhất19,900

KLGD

Vốn hóa85.77

Dư mua8,340

Dư bán

Cao 52T 23,300

Thấp 52T16,000

KLBQ 52T858

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.08

Beta-

EPS*1,944

P/E10.24

F P/E10.72

BVPS13,407

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng DNL: DLG VIC VNT VSC BMI
Trending: MBB (116.072) - STB (114.348) - FLC (111.903) - HPG (103.889) - ROS (103.385)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.