CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL)

Dang Nang Port Logistics JSC

23,100

(%)
26/02/2021 15:02

Mở cửa23,100

Cao nhất23,100

Thấp nhất23,100

KLGD

Vốn hóa99.56

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 23,100

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T763

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.06

Beta-

EPS*2,123

P/E10.88

F P/E12.45

BVPS12,979

P/B1.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DNL: AMD TVN VSC VSM BCC
Trending: HPG (89.477) - MBB (71.352) - TCB (57.801) - VNM (51.036) - ACB (46.901)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019CTCP Cảng Đà Nẵng1,943,92445.10
CTCP Container Việt Nam1,332,00030.90
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
06/03/2018CTCP Cảng Đà Nẵng1,944,00245
CTCP Container Việt Nam1,331,92230.83
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016CTCP Cảng Đà Nẵng1,619,93745
CTCP Container Việt Nam1,110,00030.83
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.