CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH)

Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company

42,300

(%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa42,300

Cao nhất42,300

Thấp nhất42,300

KLGD

Vốn hóa17,867.52

Dư mua200

Dư bán1,120

Cao 52T 47,100

Thấp 52T25,100

KLBQ 52T197

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0.04

Beta0.02

EPS1,559

P/E27.13

F P/E26.69

BVPS14,220

P/B2.97

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng DNH: CHP DTK BTP VSH AGM
Trending: HPG (138,562) - SSI (94,819) - MBB (93,456) - ITA (75,221) - DIG (71,629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngày 21/05/2001, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha và Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Ngày 19/06/2017, giao dịch trên thị trường UPCOM. Năm 2019, công ty hoàn thành đưa vào phát điện dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi công suất 47.5 MWp. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành, b... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.