View with DMH: HAF HAP HDM PHUONGANH
Trending: VNM (68,856) - MWG (58,566) - VCB (54,028) - HVN (51,663) - VIC (44,672)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
06/25/2010Financial Statement for 2008
06/25/2010FS 2007

Minh Hai Pharmaceutical Joint Stock Company

Name: Minh Hai Pharmaceutical Joint Stock Company

Abbreviation:MIPHARMCO

Address: 322 Lý Văn Lâm - P.1 - Tp.Cà Mau - T.Cà Mau

Telephone: (84.290) 3831133

Fax: (84.290) 3832676

Email:phonghoa@mipharmco.com.vn

Website:http://www.mipharmco.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Chemical - Pharmaceutical

Listing date:

Chartered capital: 25,000,000,000

Listed shares: 2,500,000

Shares outstanding: 2,500,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại dược phẩm...

- Tiền thân là Phòng bào chế thuốc được thành lập năm 1972
- Năm 1979, Xí nghiệp Dược Minh Hải được thành lập
- Qua nhiều lần đổi tên đến cuối năm 1999, CTy đổi tên thành CTy Dược & Vật tư y tế Cà Mau
- Tháng 02/2006, CTy chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi CTCP Dược Minh Hải.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.