CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC)

Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

65,000

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa65,100

Cao nhất65,100

Thấp nhất64,600

KLGD730

Vốn hóa2,257

Dư mua1,100

Dư bán1,770

Cao 52T 86,200

Thấp 52T62,500

KLBQ 52T2,986

NN mua50

% NN sở hữu63.29

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,699

P/E9.70

F P/E9.81

BVPS36,060

P/B1.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DMC: DHG IMP PME DBD TRA
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco