CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC)

Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

63,000

-400 (-0.63%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa62,800

Cao nhất63,300

Thấp nhất62,800

KLGD3,300

Vốn hóa2,188

Dư mua930

Dư bán990

Cao 52T 86,200

Thấp 52T62,500

KLBQ 52T3,053

NN mua50

% NN sở hữu63.26

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,699

P/E9.46

F P/E9.57

BVPS36,060

P/B1.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DMC: DHG IMP DBD PME VNM
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.41%

+/- Qua 1 tháng-11.76%

+/- Qua 1 quý-12.50%

+/- Qua 1 năm-12.99%

+/- Niêm yết+140.11%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*86,227

Thấp nhất 52 tuần (21/11/2019)*62,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,167

KLGD/Ngày (1 tháng)7,861

KLGD/Ngày (1 quý)3,205

KLGD/Ngày (1 năm)3,053

Nhiều nhất 52 tuần (08/04/2019)*55,100

Ít nhất 52 tuần (07/03/2019)*10