CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC)

Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

43,600

-350 (-0.80%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa43,950

Cao nhất44,200

Thấp nhất43,600

KLGD12,320

Vốn hóa1,514

Dư mua680

Dư bán2,580

Cao 52T 86,200

Thấp 52T42,100

KLBQ 52T3,437

NN mua1,360

% NN sở hữu63.15

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,699

P/E6.56

F P/E6.64

BVPS36,060

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DMC: DHG IMP DBD PME VNM
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco