CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC)

Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

50,000

-300 (-0.60%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa50,600

Cao nhất50,900

Thấp nhất50,000

KLGD47,690

Vốn hóa1,736

Dư mua9,630

Dư bán5,350

Cao 52T 84,500

Thấp 52T42,100

KLBQ 52T44,781

NN mua2,610

% NN sở hữu57.53

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,699

P/E7.51

F P/E7.50

BVPS35,816

P/B1.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DMC: IMP DHG DNM DBD VNM
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco