CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HOSE: DMC)

Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation

43,000

-600 (-1.38%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa43,700

Cao nhất43,700

Thấp nhất42,800

KLGD121,920

Vốn hóa1,493

Dư mua4,510

Dư bán50

Cao 52T 86,200

Thấp 52T42,100

KLBQ 52T3,611

NN mua200

% NN sở hữu63.15

Cổ tức TM1,800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,699

P/E6.51

F P/E6.58

BVPS36,060

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DMC: DHG IMP DBD VNM PME
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco