CTCP Địa ốc Đà Lạt (UPCoM: DLR)

Dalat Real Estate Joint Stock Company

10,400

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa10,400

Cao nhất10,400

Thấp nhất10,400

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,800

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T876

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,963

P/E-5.30

F P/E7.94

BVPS2,553

P/B4.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DLR: LIX MCG RCL SGR TBR
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Địa ốc Đà Lạt