CTCP DIC - Đồng Tiến (UPCoM: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

3,900

(%)
10/08/2020 15:02

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa54

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,700

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T186

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*874

P/E4.46

F P/E13.55

BVPS11,804

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: ASM DHT DIH DONGTIEN FCM
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến