CTCP DIC - Đồng Tiến (HNX: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

4,900

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa4,900

Cao nhất4,900

Thấp nhất4,900

KLGD

Vốn hóa68

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 7,700

Thấp 52T4,400

KLBQ 52T344

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*670

P/E7.31

F P/E17.03

BVPS11,731

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: DIG IDI VNM DIH DKP
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến