CTCP DIC - Đồng Tiến (HNX: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

6,900

(%)
16/09/2019 14:59

Mở cửa6,900

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,900

KLGD

Vốn hóa55

Dư mua

Dư bán42,400

Cao 52T 6,900

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T267

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*874

P/E7.89

F P/E13.80

BVPS12,522

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: DNM ART SHB VE9 DNP
Trending: MWG (25.828) - VNM (25.362) - HPG (23.760) - FPT (22.443) - MBB (18.938)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.52%

+/- Qua 1 tháng+9.52%

+/- Qua 1 quý+30.19%

+/- Qua 1 năm+76.92%

+/- Niêm yết-34.29%

Cao nhất 52 tuần (13/09/2019)*6,900

Thấp nhất 52 tuần (30/01/2019)*3,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)680

KLGD/Ngày (1 tháng)170

KLGD/Ngày (1 quý)617

KLGD/Ngày (1 năm)267

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2019)*20,700

Ít nhất 52 tuần (03/07/2019)*3