CTCP DIC - Đồng Tiến (HNX: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

4,500

(%)
19/02/2020 15:02

Mở cửa4,500

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,500

KLGD

Vốn hóa63

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 7,700

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T344

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*670

P/E6.72

F P/E15.64

BVPS11,731

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: DHT TRA AAA DGC DGT
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến