CTCP DIC - Đồng Tiến (UPCoM: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

3,900

(%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa54

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,700

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T186

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*874

P/E4.46

F P/E13.55

BVPS11,804

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: DHT DIC DIH DXG FRT
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến