CTCP DIC - Đồng Tiến (HNX: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

4,500

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa4,500

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,500

KLGD

Vốn hóa63

Dư mua100

Dư bán

Cao 52T 7,700

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T344

NN mua-

% NN sở hữu0.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*670

P/E6.72

F P/E15.64

BVPS11,731

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: TRA DGC DGT DHP DHT
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến