CTCP DIC - Đồng Tiến (HNX: DID)

DIC - Dong Tien Joint - Stock Company

6,900

(%)
16/09/2019 14:59

Mở cửa6,900

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,900

KLGD

Vốn hóa55

Dư mua

Dư bán42,400

Cao 52T 6,900

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T267

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*874

P/E7.89

F P/E13.80

BVPS12,522

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DID: DNM ART SHB VE9 DNP
Trending: MWG (25.828) - VNM (25.362) - HPG (23.760) - FPT (22.443) - MBB (18.938)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC - Đồng Tiến