Contruction Urban & Industrial Park JSC (OTC: DIC1)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
View with DIC1: TPB TCB HDC VCR
Trending: MBB (117,754) - STB (115,169) - FLC (111,666) - HPG (105,419) - ROS (105,416)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Contruction Urban & Industrial Park JSC

Name: Contruction Urban & Industrial Park JSC

Abbreviation:DOTHICO

Address: 22 Quang Trung - Tp.Quãng Ngãi - T.Quãng Ngãi

Telephone: (84.255) 3823779

Fax: (84.255) 3823779

Email:dothico@dothico.com.vn

Website:http://www.dothico.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 20,000,000,000

Listed shares: 2,000,000

Shares outstanding: 2,000,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện và hệ thống đường dây, trạm biến thế điện...

- Cty hình thành từ năm 1989 từ việc tách một bộ phận của Công ty Sửa chữa nhà cửa và CTCC (thành lập từ năm 1978) - Thuộc Sở xây dựng Nghĩa Bình với tên: Công ty sửa chữa nhà cửa Quảng Ngãi
- Năm 1998: Đổi tên thành Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp - Sở Xây dựng Quảng Ngãi
- Tháng 5/1998: Trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội với tên: Công ty xây dựng đô thị và Khu công nghiệp
- Tháng 8/2003: Thực hiện cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước và mang tên: CTCP xây dựng đô thị và Khu công nghiệp.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.