CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT)

Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company

48,000

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa48,000

Cao nhất48,300

Thấp nhất47,900

KLGD7,800

Vốn hóa1,014

Dư mua88,300

Dư bán26,000

Cao 52T 57,500

Thấp 52T28,400

KLBQ 52T21,063

NN mua-

% NN sở hữu3.24

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,986

P/E9.63

F P/E9.94

BVPS14,776

P/B3.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DHT: DBD DP3 THB HPG DHG
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Hà Tây