CTCP In Diên Hồng (OTC: DHI)

Dien Hong Printing Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

5,600

-300 (-5.08%)
24/10/2013 00:00

Mở cửa5,600

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,600

KLGD5,400

Vốn hóa15

Dư mua400

Dư bán

Cao 52T 5,600

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T5,400

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,075

P/E-5.21

F P/E4.33

BVPS7,258

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP In Diên Hồng