CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB)

Habac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company

7,200

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,200

KLGD

Vốn hóa1,960

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,900

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,344

P/E-3.07

F P/E-

BVPS241

P/B29.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DHB: DNM DVN SZC PLC STB
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-27.27%

+/- Niêm yết+5.88%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*9,900

Thấp nhất 52 tuần (18/10/2019)*7,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)9

Nhiều nhất 52 tuần (04/10/2019)*2,000

Ít nhất 52 tuần (20/09/2019)*100