CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW)

DIGIWORLD CORPORATION

42,600

-250 (-0.58%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa43,000

Cao nhất43,600

Thấp nhất42,200

KLGD579,380

Vốn hóa1,832

Dư mua1,420

Dư bán15,850

Cao 52T 44,300

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T580,782

NN mua10

% NN sở hữu25.47

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,961

P/E10.82

F P/E9.15

BVPS23,948

P/B1.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DGW: HPG DBC FPT MWG SZC
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thế Giới Số

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.94%

+/- Qua 1 tháng+4.12%

+/- Qua 1 quý+64.01%

+/- Qua 1 năm+104.13%

+/- Niêm yết+67.29%

Cao nhất 52 tuần (10/07/2020)*44,283

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*17,088

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)594,366

KLGD/Ngày (1 tháng)644,921

KLGD/Ngày (1 quý)615,164

KLGD/Ngày (1 năm)580,246

Nhiều nhất 52 tuần (20/09/2019)*1,682,780

Ít nhất 52 tuần (20/12/2019)*200,090