CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (UPCoM: DFS)

Dongnai Import Export Processing Agricultural Products and Food Company

7,000

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa158

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,300

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T22

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-873

P/E-8.02

F P/E-

BVPS5,812

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DFS: AFC BHG CII DOC DPM
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai