CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN)

Danang Pharmaceutical Medical Equipment JSC

11,000

-200 (-1.82%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD73

Vốn hóa133

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T489

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,701

P/E6.49

F P/E5.82

BVPS14,645

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDN: CTG DHG DBM AMV FPT
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.39%

+/- Qua 1 tháng+15.79%

+/- Qua 1 quý+15.79%

+/- Qua 1 năm+13.10%

+/- Niêm yết+3,719.44%

Cao nhất 52 tuần (20/05/2019)*16,625

Thấp nhất 52 tuần (20/01/2020)*9,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)555

KLGD/Ngày (1 tháng)904

KLGD/Ngày (1 quý)384

KLGD/Ngày (1 năm)491

Nhiều nhất 52 tuần (17/05/2019)*46,660

Ít nhất 52 tuần (22/03/2019)*10