CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN)

Danang Pharmaceutical Medical Equipment JSC

12,300

600 (+5.13%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa11,400

Cao nhất12,500

Thấp nhất11,400

KLGD30,520

Vốn hóa149

Dư mua57,080

Dư bán15,280

Cao 52T 15,500

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T7,330

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,435

P/E8.12

F P/E6.73

BVPS15,250

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDN: PGN MBB DNM HSG KSB
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-12.14%

+/- Qua 1 tháng-5.38%

+/- Qua 1 quý+24.48%

+/- Qua 1 năm+34.43%

+/- Niêm yết+4,576.81%

Cao nhất 52 tuần (27/08/2020)*15,500

Thấp nhất 52 tuần (07/04/2020)*8,143

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)48,126

KLGD/Ngày (1 tháng)61,987

KLGD/Ngày (1 quý)26,926

KLGD/Ngày (1 năm)7,330

Nhiều nhất 52 tuần (25/08/2020)*167,029

Ít nhất 52 tuần (10/06/2020)*4