CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN)

Danang Pharmaceutical Medical Equipment JSC

10,800

-1,900 (-14.96%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa11,500

Cao nhất11,500

Thấp nhất10,800

KLGD2,700

Vốn hóa131

Dư mua

Dư bán14,700

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T489

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,701

P/E7.47

F P/E6.70

BVPS14,645

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDN: CTG DHG DBM AMV LDP
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng