CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN)

Danang Pharmaceutical Medical Equipment JSC

11,000

-200 (-1.82%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD73

Vốn hóa133

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T489

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,701

P/E6.49

F P/E5.82

BVPS14,645

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDN: CTG DHG DBM AMV FPT
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng