CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

26,600

400 (+1.53%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa26,100

Cao nhất26,600

Thấp nhất26,000

KLGD81,300

Vốn hóa319

Dư mua13,900

Dư bán

Cao 52T 28,200

Thấp 52T19,500

KLBQ 52T78,677

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,197

P/E21.89

F P/E22.20

BVPS13,152

P/B2.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: ABT ACL ARM BCC BWE
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.53%

+/- Qua 1 tháng-1.48%

+/- Qua 1 quý+4.31%

+/- Qua 1 năm+37.82%

+/- Niêm yết+125.42%

Cao nhất 52 tuần (23/12/2019)*28,200

Thấp nhất 52 tuần (12/02/2019)*19,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)81,300

KLGD/Ngày (1 tháng)98,988

KLGD/Ngày (1 quý)106,207

KLGD/Ngày (1 năm)78,677

Nhiều nhất 52 tuần (13/09/2019)*476,523

Ít nhất 52 tuần (18/03/2019)*12,662