CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

28,200

100 (+0.36%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa28,100

Cao nhất28,400

Thấp nhất27,800

KLGD107,440

Vốn hóa804

Dư mua34,160

Dư bán27,360

Cao 52T 28,200

Thấp 52T20,400

KLBQ 52T94,070

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,184

P/E23.73

F P/E25.95

BVPS5,577

P/B5.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: TDM VIC DGC KDC VNM
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.36%

+/- Qua 1 tháng+2.17%

+/- Qua 1 quý+1.81%

+/- Qua 1 năm+34.86%

+/- Niêm yết+189.14%

Cao nhất 52 tuần (19/06/2020)*28,200

Thấp nhất 52 tuần (17/12/2019)*20,415

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)109,248

KLGD/Ngày (1 tháng)135,267

KLGD/Ngày (1 quý)110,126

KLGD/Ngày (1 năm)94,423

Nhiều nhất 52 tuần (09/09/2020)*285,900

Ít nhất 52 tuần (29/05/2020)*33,777