CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

26,600

300 (+1.14%)
25/02/2020 15:02

Mở cửa26,200

Cao nhất26,600

Thấp nhất25,900

KLGD86,500

Vốn hóa319

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 28,200

Thấp 52T20,300

KLBQ 52T80,919

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,197

P/E21.97

F P/E22.29

BVPS13,152

P/B2.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: FIR DRC MST NHA ACB
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương