CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

25,300

-100 (-0.39%)
06/12/2019 15:01

Mở cửa25,300

Cao nhất25,400

Thấp nhất25,100

KLGD71,700

Vốn hóa304

Dư mua15,700

Dư bán700

Cao 52T 26,400

Thấp 52T15,300

KLBQ 52T73,850

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*840

P/E30.24

F P/E21.52

BVPS12,789

P/B1.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: MBB BWE CLW CTF DDV
Trending: VNM (27.919) - HPG (22.898) - FLC (19.697) - MWG (18.923) - MSN (18.630)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương