CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

25,700

-100 (-0.39%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa25,800

Cao nhất25,800

Thấp nhất25,600

KLGD61,000

Vốn hóa308

Dư mua10,900

Dư bán9,600

Cao 52T 25,800

Thấp 52T15,300

KLBQ 52T63,181

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS840

P/E30.71

F P/E21.86

BVPS12,694

P/B2.02

Mã xem cùng DDG: CEN HHP HSL BTW TDM
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương