CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

26,600

400 (+1.53%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa26,100

Cao nhất26,600

Thấp nhất26,000

KLGD81,300

Vốn hóa319

Dư mua13,900

Dư bán

Cao 52T 28,200

Thấp 52T19,300

KLBQ 52T78,380

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,197

P/E21.89

F P/E22.20

BVPS13,152

P/B2.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: ABT ACL ARM CMX FCN
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương