CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG)

Indochine Import Export Investment Industrial JSC

27,300

-100 (-0.36%)
11/08/2020 15:05

Mở cửa27,400

Cao nhất27,500

Thấp nhất27,000

KLGD89,000

Vốn hóa779

Dư mua19,400

Dư bán4,200

Cao 52T 28,200

Thấp 52T20,400

KLBQ 52T90,078

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,184

P/E23.14

F P/E25.31

BVPS5,577

P/B4.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DDG: VPG VKC SAB BWE CAP
Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương