CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM)

Petro Viet Nam Ca Mau Fertilizer JSC

8,250

-260 (-3.06%)
02/06/2020 15:00

Mở cửa8,550

Cao nhất8,550

Thấp nhất8,000

KLGD2,830,060

Vốn hóa4,368

Dư mua14,360

Dư bán18,460

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T579,866

NN mua5,050

% NN sở hữu1.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*595

P/E14.30

F P/E18.72

BVPS11,681

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DCM: DPM BFC HPG ITA VNM
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6.36%

+/- Qua 1 tháng-2.48%

+/- Qua 1 quý+37.04%

+/- Qua 1 năm+8.60%

+/- Niêm yết-20.56%

Cao nhất 52 tuần (25/05/2020)*8,890

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*5,290

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,676,412

KLGD/Ngày (1 tháng)1,834,538

KLGD/Ngày (1 quý)1,404,685

KLGD/Ngày (1 năm)579,866

Nhiều nhất 52 tuần (21/04/2020)*4,985,550

Ít nhất 52 tuần (11/12/2019)*28,300