CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM)

Petro Viet Nam Ca Mau Fertilizer JSC

6,090

10 (+0.16%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa5,900

Cao nhất6,090

Thấp nhất5,900

KLGD198,850

Vốn hóa3,224

Dư mua9,970

Dư bán25,090

Cao 52T 8,500

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T339,999

NN mua-

% NN sở hữu2.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*597

P/E10.18

F P/E13.38

BVPS11,533

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DCM: DPM FLC PVD STB CTG
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.30%

+/- Qua 1 tháng+0.16%

+/- Qua 1 quý-11.09%

+/- Qua 1 năm-25.12%

+/- Niêm yết-41.36%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2019)*8,526

Thấp nhất 52 tuần (03/02/2020)*5,680

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)391,596

KLGD/Ngày (1 tháng)348,877

KLGD/Ngày (1 quý)224,796

KLGD/Ngày (1 năm)339,545

Nhiều nhất 52 tuần (18/03/2019)*2,024,450

Ít nhất 52 tuần (11/12/2019)*28,300