CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM)

Petro Viet Nam Ca Mau Fertilizer JSC

5,450

140 (+2.64%)
01/04/2020 11:29

Mở cửa5,360

Cao nhất5,470

Thấp nhất5,300

KLGD63,260

Vốn hóa2,885

Dư mua15,690

Dư bán10,380

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T325,067

NN mua-

% NN sở hữu1.84

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*595

P/E8.92

F P/E11.68

BVPS11,534

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DCM: DPM FLC GAS VNM POW
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau