Descon Construction Corporation (OTC: DCC)

Delisted

9,500

(%)
12/14/2011 00:00

Open9,500

High9,500

Low9,500

Vol

Market Cap.97.85

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High9,500

52Wk Low9,500

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)7.86

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-499

P/E-19.04

F P/E14.09

BVPS18,058

P/B0.53

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (90,288) - MBB (71,189) - TCB (57,572) - VNM (51,107) - ACB (46,687)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Descon Construction Corporation

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter0%

+/- 1 year0%

+/- From listing date-82.60%

52 wk. High (-)*-

52 wk. Low (-)*-

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Share vol./quarter-

Share vol./year-

52 Wk. Highest (-)*-

52 Wk. Lowest (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.