CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4)

DIC No.4 Joint Stock Company

12,500

600 (+5.04%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa11,500

Cao nhất12,500

Thấp nhất11,500

KLGD5,106

Vốn hóa375

Dư mua

Dư bán20,394

Cao 52T 14,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T7,638

NN mua-

% NN sở hữu0.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,535

P/E7.75

F P/E12.32

BVPS11,259

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DC4: DC2 DIG DC1 DIC DCL
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC Số 4