CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4)

DIC No.4 Joint Stock Company

12,000

-500 (-4%)
19/02/2020 13:23

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD800

Vốn hóa360

Dư mua1,400

Dư bán8,900

Cao 52T 14,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T7,638

NN mua-

% NN sở hữu0.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,535

P/E8.14

F P/E12.95

BVPS11,259

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DC4: DC2 DIG DC1 DIC CTD
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC Số 4