CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4)

DIC No.4 Joint Stock Company

12,200

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa12,200

Cao nhất12,200

Thấp nhất12,200

KLGD36

Vốn hóa366

Dư mua

Dư bán11,764

Cao 52T 14,200

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T7,673

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,535

P/E7.95

F P/E12.64

BVPS11,259

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DC4: DC2 DIC DIG DC1 MWG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP DIC Số 4