Vietnam Debt and Asset Trading Corporation (Other: DATC)

View with DATC: AFX CTP HPG L44 LHG
Trending: HPG (66,534) - VNM (49,056) - MWG (39,407) - HVN (32,037) - FPT (28,242)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
07/15/2018FS the first 6 month of 2018
05/31/2018Audited FS 2017
08/15/2017FS the first 6 month of 2017
05/31/2017Audited FS 2016
12/06/2016FS the first 6 month of 2016

Vietnam Debt and Asset Trading Corporation

Name: Vietnam Debt and Asset Trading Corporation

Abbreviation:

Address: Số 51 - Phố Quang Trung - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Telephone:

Fax:

Email:

Website:http://www.datc.vn

Exchange: Khác

Sector: Agriculture Production

Industry: Animal Production

Listing date:

Chartered capital: 6,000,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Tư vấn xử lý nợ, tài sản
- Tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp
- Quản lý, xử lý, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ)
- Thực hiện các hoạt động thẩm định giá, đấu giá trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật
- Dịch vụ quản lý nợ và thu nợ.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.