CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

23,900

(%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa23,900

Cao nhất23,900

Thấp nhất23,900

KLGD

Vốn hóa100

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,200

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T2,401

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*650

P/E36.77

F P/E76.04

BVPS12,201

P/B1.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: POW PVM SJS STB TMS
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+43.98%

+/- Qua 1 quý+143.88%

+/- Qua 1 năm+256.72%

+/- Niêm yết+332.97%

Cao nhất 52 tuần (17/07/2020)*26,200

Thấp nhất 52 tuần (03/04/2020)*6,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)6,985

KLGD/Ngày (1 quý)4,267

KLGD/Ngày (1 năm)2,420

Nhiều nhất 52 tuần (13/07/2020)*46,000

Ít nhất 52 tuần (18/06/2020)*3