CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

16,300

(%)
25/11/2020 15:02

Mở cửa16,300

Cao nhất16,300

Thấp nhất16,300

KLGD

Vốn hóa68

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,800

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,503

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*650

P/E25.13

F P/E36.49

BVPS12,201

P/B1.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: PVM DCM DPM KHP MBB
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.