CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

12,100

1,200 (+11.01%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa10,500

Cao nhất12,100

Thấp nhất10,500

KLGD400

Vốn hóa50.82

Dư mua300

Dư bán

Cao 52T 25,800

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T1,802

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*650

P/E16.77

F P/E24.35

BVPS12,201

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: VOS CAV VIG VIP DBC
Trending: HPG (86.760) - ROS (79.322) - MBB (66.468) - SHB (63.899) - STB (56.322)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.