CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

14,700

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa14,700

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,700

KLGD

Vốn hóa61.74

Dư mua

Dư bán400

Cao 52T 19,500

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T480

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.03

Beta0.14

EPS306

P/E48.04

F P/E21.44

BVPS12,135

P/B1.21

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng DAS: GMH HPG MSN TIP MSI
Trending: FLC (226,477) - DIG (154,041) - HPG (149,831) - CEO (148,098) - ROS (128,576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.