CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

7,000

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa29

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T2,647

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*297

P/E23.57

F P/E22.27

BVPS11,884

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (14.639) - FPT (12.195) - VNM (11.789) - MBB (11.565) - CTG (10.790)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng