CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

17,500

900 (+5.42%)
10/07/2020 15:02

Mở cửa15,500

Cao nhất17,500

Thấp nhất15,500

KLGD6,420

Vốn hóa74

Dư mua1,680

Dư bán

Cao 52T 17,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T1,823

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*650

P/E25.54

F P/E52.82

BVPS12,201

P/B1.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: TSJ VRE BHT PLX PXS
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng