CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

20,000

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa20,000

Cao nhất20,000

Thấp nhất20,000

KLGD

Vốn hóa84

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,200

Thấp 52T6,600

KLBQ 52T2,328

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*650

P/E30.77

F P/E63.64

BVPS12,201

P/B1.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: ROS DRC FLC GMD GVR
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng