CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

19,500

(%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa19,500

Cao nhất19,500

Thấp nhất19,500

KLGD

Vốn hóa81.90

Dư mua

Dư bán700

Cao 52T 19,500

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T663

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.02

Beta-0.09

EPS306

P/E63.73

F P/E28.44

BVPS12,135

P/B1.61

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng DAS: VSC MHC APG AVF PVM
Trending: HPG (140,702) - SSI (96,042) - MBB (94,387) - ITA (76,276) - DIG (72,147)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.