CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (UPCoM: DAS)

Danang Petroleum Machinery - Technology JSC

7,000

-800 (-10.26%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD100

Vốn hóa29

Dư mua4,200

Dư bán

Cao 52T 15,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T2,605

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*297

P/E26.26

F P/E24.82

BVPS11,884

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAS: CNT CSM CTF CVN DBT
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng