Danang Petroleum Machinery - Technology JSC (UPCoM: DAS)

12,500

(%)
01/19/2021 15:01

Open12,500

High12,500

Low12,500

Vol

Market Cap.52.50

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High25,800

52Wk Low6,500

52Wk Avg Vol1,814

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*650

P/E19.18

F P/E27.85

BVPS12,201

P/B1.02

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with DAS: BSI BVS FLC ITA HQC
Trending: HPG (68,193) - MBB (61,720) - STB (53,561) - ROS (53,264) - TCB (50,313)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Danang Petroleum Machinery - Technology JSC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.