CTCP Đông Á (UPCoM: DAP)

Dong A Joint Stock Company

18,000

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa18,000

Cao nhất18,000

Thấp nhất18,000

KLGD

Vốn hóa30

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 70,100

Thấp 52T18,000

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*6,456

P/E2.79

F P/E2.42

BVPS59,702

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng DAP: SVI VDB VNM VPK VGS
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đông Á