CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

64,000

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa63,100

Cao nhất65,500

Thấp nhất62,000

KLGD234,500

Vốn hóa1,364

Dư mua7,640

Dư bán5,420

Cao 52T 89,100

Thấp 52T36,000

KLBQ 52T131,735

NN mua-

% NN sở hữu5.93

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*7,591

P/E8.43

F P/E15.29

BVPS35,511

P/B1.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: PHR SZC SZL ROS NTC
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+17.22%

+/- Qua 1 tháng+2.84%

+/- Qua 1 quý-20.70%

+/- Qua 1 năm+77.60%

+/- Niêm yết+768.15%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*89,070

Thấp nhất 52 tuần (25/02/2019)*37,622

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)212,818

KLGD/Ngày (1 tháng)197,522

KLGD/Ngày (1 quý)160,834

KLGD/Ngày (1 năm)131,585

Nhiều nhất 52 tuần (22/11/2019)*628,410

Ít nhất 52 tuần (06/06/2019)*17,720