CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

58,000

2,000 (+3.57%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa56,200

Cao nhất59,500

Thấp nhất56,200

KLGD464,330

Vốn hóa1,236

Dư mua2,930

Dư bán1,670

Cao 52T 86,000

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T183,028

NN mua13,480

% NN sở hữu5.58

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E3.70

F P/E6.69

BVPS42,306

P/B1.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: SZC HPG SZL PHR MWG
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.48%

+/- Qua 1 tháng+1.93%

+/- Qua 1 quý+6.29%

+/- Qua 1 năm-30.44%

+/- Niêm yết+868.93%

Cao nhất 52 tuần (20/08/2019)*86,032

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*40,730

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)243,092

KLGD/Ngày (1 tháng)214,149

KLGD/Ngày (1 quý)210,535

KLGD/Ngày (1 năm)183,028

Nhiều nhất 52 tuần (27/04/2020)*658,820

Ít nhất 52 tuần (26/12/2019)*28,100