CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

41,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa891

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 89,100

Thấp 52T41,800

KLBQ 52T140,856

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E2.76

F P/E9.99

BVPS37,406

P/B1.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: VNM MWG SZC VIC SZL
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.52%

+/- Qua 1 tháng-31.25%

+/- Qua 1 quý-45.59%

+/- Qua 1 năm-11.68%

+/- Niêm yết+467.01%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*89,070

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*41,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)138,412

KLGD/Ngày (1 tháng)193,670

KLGD/Ngày (1 quý)193,833

KLGD/Ngày (1 năm)140,297

Nhiều nhất 52 tuần (22/11/2019)*628,410

Ít nhất 52 tuần (06/06/2019)*17,720