CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

64,000

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa64,000

Cao nhất65,500

Thấp nhất62,000

KLGD234,500

Vốn hóa1,364

Dư mua7,640

Dư bán5,420

Cao 52T 89,100

Thấp 52T36,000

KLBQ 52T131,735

NN mua-

% NN sở hữu5.93

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*7,591

P/E8.43

F P/E15.29

BVPS35,511

P/B1.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: PHR SZC SZL ROS NTC
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2