CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

56,500

1,600 (+2.91%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa56,100

Cao nhất56,600

Thấp nhất55,800

KLGD105,460

Vốn hóa1,207

Dư mua7,280

Dư bán4,010

Cao 52T 86,800

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T177,464

NN mua27,820

% NN sở hữu6.48

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E3.62

F P/E6.56

BVPS38,785

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: SZC ROS CTD DBC HPG
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2