CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

56,200

1,700 (+3.12%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa54,500

Cao nhất56,400

Thấp nhất53,900

KLGD273,280

Vốn hóa1,198

Dư mua15,740

Dư bán20,740

Cao 52T 86,800

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T181,143

NN mua19,480

% NN sở hữu5.91

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E3.60

F P/E6.51

BVPS42,306

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: SZC HPG PHR MWG GAS
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
14/02/2020CĐ khác nước ngoài1,262,9705.91Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác trong nước7,549,90435.35
CĐ lớn trong nước12,348,00057.82
CĐ sáng lập149,0940.70Trong nước
Cổ phiếu quỹ45,0160.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
12/12/2018CĐ khác nước ngoài184,3101.72Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác trong nước4,222,12739.46
CĐ Nhà nước6,174,00057.70TCT CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)
CĐ sáng lập74,5470.70Trong nước
Cổ phiếu quỹ45,0160.42
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
10/04/2018CĐ khác nước ngoài1,021,8009.55Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác trong nước3,384,63731.63
CĐ Nhà nước6,174,00057.70TCT CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)
CĐ sáng lập74,5470.70Trong nước
Cổ phiếu quỹ45,0160.42