CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

56,200

1,700 (+3.12%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa54,500

Cao nhất56,400

Thấp nhất53,900

KLGD273,280

Vốn hóa1,198

Dư mua15,740

Dư bán20,740

Cao 52T 86,800

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T181,143

NN mua19,480

% NN sở hữu5.91

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E3.60

F P/E6.51

BVPS42,306

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: SZC HPG PHR MWG GAS
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

01/06/2014 01/06/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

31/03/2009 31/03/2009